กตต.เชียงใหม่ เผยมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งใหม่ และเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด

  
    ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการจัดเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 8 และเชิญชวนประชาชนอำเภอแม่วาง จอมทอง ดอยหล่อ และสันป่าตอง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อรักษาสถิติในการเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 8 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 160,000 คน ซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้มาใช้สิทธิกว่า 140,000 คน คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเลือกตั้งใหม่ ในครั้งนี้ กกต.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนและที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 8 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การไปประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งข้อมูลข่าวสารและให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งลูกบ้านเพื่อให้รับทราบการเลือกตั้งใหม่ในเขต ซึ่งผู้สมัครทุกรายยังคงมีสถานะเป็นผู้สมัครและไม่มีการรับสมัครใหม่ ยกเว้นผู้สมัครหมายเลข 8 และก็หมายเลข 30 เท่านั้น โดยหมายเลข 30 ทางผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งไม่ได้ประกาศรับสมัครแต่แรกแล้ว ส่วนหมายเลข 8 ก็เป็นหมายเลขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ระงับสิทธิสมัครเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถที่จะส่งผู้สมัครลงรับสมัครแทนได้ นอกจากนั้นยังได้ขอความร่วมมือไปยัง ครู กศน.ตำบล และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ทั้ง 4 อำเภอ ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ซึ่งระหว่างนี้ในพื้นที่ ก็จะมีหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่อำเภอ เพื่อช่วยลูกพรรคของตัวเองหาเสียง ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบเช่นเดียวกัน
ในด้านของการเตรียมความพร้อมอื่น เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ขณะนี้ได้เตรียมพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบัตรเลือกตั้งก็ส่งมาถึงที่เขตเลือกตั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่วาง จอมทอง ดอยหล่อ และสันป่าตอง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อเลือกคนดีไปทำหน้าที่ในสภา และรักษาสถิติในการเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
 
19 พฤษภาคม 2562 , 16:06 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม