จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย..//

  
    เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย สร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ..//
นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ผู้อบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 60 คน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และจิตอาสาภาคประชาชนเครือข่ายรักในหลวง กว่า 100 คน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ใกล้วัดผาลาด และน้ำตกมณฑาธาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง เพื่อ สร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่า แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งช่วยชะลอ และกักเก็บน้ำ ในช่วงที่มีฝนตกลงมา
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมาแล้ว และมีเป้าหมายซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร จำนวน 30 จุด และซ่อมสร้างฝายแม้ว อีกกว่า 100 จุด
 
20 พฤษภาคม 2562 , 11:01 น. , อ่าน 23  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด