ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด..//

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ แนะเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ..//
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ทำให้ มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับในช่วงวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
สำหรับ ภาคเหนือ ระยะนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2562 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และฝนตกหนัก บางแห่ง ทั้งนี้ ขอแนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันสัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งหมั่นสังเกต สัตว์เลี้ยง หากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มแล้วทำการรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังสัตว์ตัวอื่น นอกจากนี้ เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัดและควรวางแผนในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนี้อย่างเพียงพอ
 
20 พฤษภาคม 2562 , 11:32 น. , อ่าน 30  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด