กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ในงาน Seoul Food & Hotel 2019..//

  
    กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงานส่งเสริมสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ในงาน Seoul Food & Hotel 2019 ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมงาน สินค้าที่นำมาประชาสัมพันธ์ในงานนี้ ประกอบด้วย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงแรด สับปะรด มังคุด ทุเรียน และผลไม้แห้ง รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับผลไม้ไทย และการเจรจาธุรกิจ
ทั้งนี้ ช่วงบ่ายของวันนี้ ( 21 พฤษภาคม 2562) นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมบูทส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน Seoul Food & Hotel 2019 ให้ความสนใจ และมีความพึงพอใจในคุณภาพ และรสชาติของผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการให้ความสนใจในสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูปไทย ซึ่งคณะผู้จัดได้ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลผู้ค้าแก่ผู้ที่สนใจด้วย
 
21 พฤษภาคม 2562 , 18:00 น. , อ่าน 24  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด