จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนรับมือ ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งวางมาตรการ ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยกระดับการป้องกัน ควบคุม ภายหลังประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมแผนรับมือ ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับนายอำเภอ จัดทำมาตรการควบคุม และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปขยายผลในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร และประชาชน รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทุกหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้เน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค การฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งให้ปศุสัตว์เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกร และหมูป่าเข้ามาในพื้นที่ หากพบการลับลอบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน หากพบเห็นผู้ที่ลักลอบนำสุกร ซากสุกร หรือผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศไทย ขอให้แจ้งเบาะแส เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
21 พฤษภาคม 2562 , 18:07 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย