กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ..//

  
    กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย เตรียมจัดคอนเสิร์ตกาชาด ครั้งที่ 45 นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย..// นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย เตรียมจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยจะนำไปช่วยเหลือประชาชน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ สำหรับ ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และได้สิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย ในส่วนของกองทัพเรือ ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต โดยแจ้งความจำนงและจัดส่งเงินได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45” เลขที่บัญชี 115-2-26812-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3081 และ 0 2475 4821 หรือ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4028-29
 
12 มิถุนายน 2562 , 16:48 น. , อ่าน 23  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด