เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 116,000 บาท

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 116,000 บาท สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ “Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs design contest 2019” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 116,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs design contest 2019) เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาจัดทำเป็นของที่ระลึก ซึ่งประกอบไปด้วย มูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ เศษหญ้าแห้งที่เหลือทิ้งจากการเป็นอาหารสัตว์ เศษใบไม้ กิ่งไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีในรอบพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ทั้งนี้ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. นักเรียน และนักศึกษา, 2. ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line@:เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และสอบถามข้อมูลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 0-5392-0000
 
13 มิถุนายน 2562 , 15:21 น. , อ่าน 24  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย