จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพดีและปลอดภัย ในฐานะพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก
ที่ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วง ในฐานะพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก
การจัดงานในปีนี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงกว่า 100 สายพันธุ์ การจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกของ รวมถึงผลิตภัณฑ์มะม่วง กล้าพันธุ์มะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปมะม่วง และการจำหน่ายของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ รวมไปถึงการแสดงความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตร
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นให้เกิดการบริโภคมะม่วงของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการติดต่อเจรจาธุรกิจด้านการค้า เพื่อขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง ในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงกว่า 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ ซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 
13 มิถุนายน 2562 , 15:40 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม