เชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ภายใต้โครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความรู้ด้านการขับขี่ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติในพื้นที่ แนะผู้กระทำผิดปฏิบัติตามกฎจราจร นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ
ที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ภายใต้โครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการขับขี่ปลอดภัย และรักษากฎจราจร ให้แก่ผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ยานพาหนะ และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย จำนวนกว่า 130 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มผู้กระทำผิด ในฐานความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ยานพาหนะ และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย มากถึง 2,094 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จากการจำแนกความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ พบว่าผู้กระทำผิดกลุ่มดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน อาทิ กฎหมายหรือสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผลกระทบจากการดื่มสุรา เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ กฎหมายจราจรด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงการขับขี่อย่างมีทักษะและ ปลอดภัยในระดับสากล รวมถึงการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ
ทั้งนี้ ปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้นวัตกรรมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ELECTRONIC MONITORING หรือ EM มาใช้กับผู้กระทำผิดในระหว่างการคุมประพฤติได้ระยะหนึ่งแล้ว เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการขับรถเร็วหรือขับรถโดยประมาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการคุมประพฤติได้ในอนาคต
 
14 มิถุนายน 2562 , 15:36 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม