พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายทางการค้า..//

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด ..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง สมุนไพร และสปา กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและแฟชั่น และกลุ่มสินค้าอาหาร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ โดยครั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง มีการถ่ายทอดทักษะการเจรจาและนำเสนอต่อนักลงทุน การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้ประกอบการค้าในประเทศ ได้แก่ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) บริษัท คีธ แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ จำกัด บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด One Nimman บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด และ Lazada Thailand สำหรับกิจกรรม “สร้างเครือข่ายทางการค้า และจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า (Lanna Biz Connects)” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรือบริการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพร และสปา กลุ่มของใช้และของตกแต่ง กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและแฟชั่น และกลุ่มอาหาร ไม่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นผู้เสียประวัติ หรืออยู่ในรายชื่อ Blacklist ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ ได้จัดอบรมให้กับกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง สมุนไพร และสปา รวมทั้งกลุ่มสินค้าของใช้ตกแต่งแล้ว และจะดำเนินการอบรมให้กับกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและแฟชั่น และกลุ่มสินค้าอาหาร ต่อไป
 
14 มิถุนายน 2562 , 18:41 น. , อ่าน 18  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด