ชาวเชียงใหม่ รวมพลังบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก..//

  
    ชาวเชียงใหม่ รวมพลังผู้ให้ครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ..//
ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ( World Blood Donor Day 2019) ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. เพื่อเป็นวันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอ ภายในงานนอกจากจะมีการรับบริจาคโลหิตแล้ว ยังเปิดรับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นิทรรศการความรู้วันผู้บริจาคโลหิตโลก กิจกรรมถ่ายภาพแสดงความสดใส มีสุขภาพดี และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ
สำหรับ วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS)และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้กาชาดประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก ในปี 2562 ภายใต้สโลแกน “Safe blood for all - โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้ และผู้รับ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าใจถึงกระบวนการ และเตรียมพร้อมด้านสุขภาพก่อนบริจาคโลหิต ส่งผลให้โลหิตมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้ และผู้รับ
อย่างไรก็ตาม ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคโลหิต สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันอังคาร/วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-19.30 น. และวันเสาร์ /วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.
 
15 มิถุนายน 2562 , 14:05 น. , อ่าน 36  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด