ธนาคารแห่งประเทศไทย ดึง Non- Bank ร่วมคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2..//

  
    ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ หลังธนาคารแห่งประเทศไทย รุกคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 ดึง Non-Bank 19 แห่งเข้าร่วมโครงการ เปิดตัวเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หวังลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนให้น้อยลง ประชาชนสามารถหลุดจากวงจรหนี้ ..// นางภาลินี ศักดิ์บุญ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 โดยความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยกับสมาคมธนาคารนานาชาติ ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งปกติการปรับโครงสร้างหนี้จะทำได้ยากเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละรายมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน และลูกหนี้ต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาลูกหนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM เข้ามาเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยเจรจา ทั้งนี้ โครงการนำร่องในระยะแรกครอบคลุมเฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง มีบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ไปให้ความรู้ วางแผนทางด้านการเงิน ควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมามีลูกหนี้แจ้งความจำนงเข้ามาประมาณกว่า 30,000 คน แต่ลูกหนี้ที่แจ้งความจำนงเข้ามายังไม่เป็นหนี้ NPL ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ในระยะแรกจึงสำเร็จไปประมาณ 1,500 ราย ส่วนโครงการในระยะที่ 2 ที่เริ่มเปิดตัวโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ได้ขยายขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ Non-Bank ซึ่งจะทำให้โครงการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในวงกว้างมากขึ้น มีผู้ประกอบการ Non-Bank 19 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งที่ร่วมโครงการอยู่แล้วทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้บริการอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สิน การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2610-2262 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย สายด่วน 1213
 
15 มิถุนายน 2562 , 15:38 น. , อ่าน 23  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด