มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดประเพณี เดิน-วิ่ง การกุศล..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธุ์ชุมชน ประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ..// รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย, มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เตรียมจัดงานประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้– สันทราย ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ จุดปล่อยตัวประตูบางเขน ข้างปั๊ม ปตท.ถนนสันทรายสายเก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทราย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย ได้แนะนำตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย ซึ่งจะมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย และศิษย์เก่าแม่โจ้ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่าง ๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง 10.5 กิโลเมตร ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนถึง หน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562จะมีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากเชียงใหม่,แพร่ฯและชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเกือบ 4,000 คน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้– สันทราย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทลูกแม่โจ้ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกมากมายโดยประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5335-3140 สำหรับ ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้– สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นการสอบรับนักเรียนรุ่น 27 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาตบุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ในขณะนั้น เดิมเป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้– สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน
 
16 มิถุนายน 2562 , 12:48 น. , อ่าน 32  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด