เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์..//

  
    หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ เร่งฟื้นฟูสัตว์ป่า สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ..// นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” เพื่อเร่งฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่อนุรักษ์ 11 แห่ง ปล่อยสัตว์ป่า 32 ชนิด จำนวน 4,046 ตัว โดยครั้งนี้โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาฯ จัดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตและเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีการลาดตระเวน ดูแลป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งองค์กรเครือข่าย พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ตลอดจนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนในพื้นที่ ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ โดยกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้ จะดำเนินการใน 2 จุด รวมสัตว์ป่าทั้งหมด 9 ชนิด จำนวน 636 ตัว คือจุดที่ 1 บริเวณวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ชนิด 250 ตัว ได้แก่ นกปรอดหัวโขน นกยูงไทย ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูแดง และเก้ง จุดที่ 2 บริเวณผาช่อ เหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ชนิด 386 ตัว ได้แก่ เนื้อทราย กวางป่า ละองละมั่งพันธุ์พม่า เก้ง นกยูง ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูแดง อีเห็นข้างลาย โดยสัตว์ป่าทั้งหมดที่ปล่อยในครั้งนี้ เป็นสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะสามารถเพิ่มประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้เป็นอย่างดี
 
18 มิถุนายน 2562 , 15:33 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด