ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนใช้บริการรถตู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย หวังลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนใช้บริการรถตู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย ได้มาตรฐาน พร้อมเดินหน้ากำกับ ดูแลความเสี่ยงในการเดินทาง ให้ผู้โดยสารได้รับความมั่นใจและปลอดภัยทุกการเดินทาง
นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีอุบัติเหตุกรณีรถตู้ส่วนบุคคล(รถตู้ป้ายดำ) ที่ถูกนำมาเช่าเหมาให้บริการรับผู้โดยสารไปยังสถานที่ต่างๆ และเกิดอุบัติเหตุอย่างบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งอาจนำความสูญเสียมายังร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้ ซึ่งผู้ใช้บริการบางส่วนนิยมเช่าเหมารถตู้ส่วนบุคคล เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว ไม่ถูกเข้มงวดเรื่องความเร็ว และชั่วโมงการทำงานของผู้ขับรถ นอกจากนั้นแล้วยังมีผลต่อเนื่องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อาจได้รับปัญหาในการช่วยเหลือเยียวยา เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ทำให้วงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยมีจำกัด
อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำให้ประชาชน เช่าเหมารถตู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายๆ จากป้ายทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 30 พื้นแผ่นป้ายสีเหลือง และตัวเลขสีดำ เพราะจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐาน เนื่องจากรถทุกคันจะผ่านการตรวจสภาพรถทุก 6 เดือน และติดตั้งระบบติดตามรถ หรือ GPS ควบคุมความเร็วของรถไม่ให้เกินอัตราที่กฏหมายกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบชั่วโมงการขับรถของพนักงานได้แบบ Real Time มีระบบกำกับ ดูแลความเสี่ยงในการเดินทาง ทำให้ผู้โดยสารได้รับความมั่นใจและปลอดภัยทุกการเดินทาง
ทั้งนี้ หากพบเห็นการนำรถตู้ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5327-0411 ในวันและเวลาราชการ
 
19 มิถุนายน 2562 , 14:51 น. , อ่าน 40  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม