ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ พร้อมกัน 10 หน่วยพิธี อย่างเนืองแน่น

  
    ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อตามโบราณของชาวล้านนา พร้อมกัน 10 หน่วยพิธีอย่างเนืองแน่น
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามความเชื่อแต่โบราณของชาวล้านนาว่า เมืองมีชีวิตเหมือนคน คนต้องสืบชะตาคน เมืองต้องสืบชะตาเมือง ดังนั้นในทุก ๆ ปี จึงจัดให้มีการสืบชะตาเมืองในเดือน 9 เหนือ ซึ่งการนับเดือน 9 ในแบบประเพณีของล้านนา จะนับเร็วกว่าภาคกลาง 2 เดือน โดยการทำบุญสืบชะตาเมืองจะทำหลังจากบูชาเสาอินทขิล เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญเมือง ขวัญประชาชนชาวเชียงใหม่ และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเชียงใหม่
พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 9 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยประกอบพิธีในการสืบชะตาเมือง ประกอบด้วย การบูชาเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง เป็นคติความเชื่อแบบพราหมณ์, การบูชาผี เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมเพื่อบูชาบรรพกษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้วของชาวล้านนา และพิธีตามแบบพระพุทธศาสนา โดยประกอบพิธีพร้อมกัน 10 หน่วยพิธี ได้แก่ หน่วยพิธีหลักกลางเวียงเชียงใหม่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, หน่วยพิธีประตูท่าแพ, หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่, หน่วยพิธีประตูสวนปรุง, หน่วยพิธีประตูสวนดอก, หน่วยพิธีประตูช้างเผือก, หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง, หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน, หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ
ในการนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเสียงตลอดงานพิธี ผ่านทางคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ พร้อมไลฟ์ผ่านทางเฟสบุ๊ค สวท.เชียงใหม่ PRD อีกด้วย
 
20 มิถุนายน 2562 , 12:00 น. , อ่าน 25  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย