เกษตรอำเภอสะเมิง จับมือโรงพยาบาลสร้างตลาดสีเขียว..//

  
    เกษตรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ หนุนประชาชนในพื้นที่สุขภาพดีตั้งแต่ในครัว สร้างตลาดสีเขียวขยายผลที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ อีกทั้งส่งเสริมปลูกสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร..// นางสิริพร ธนะสินธุ์ เกษตรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอ สะเมิง จัดทำโครงการ ตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล สร้างจุดนับพบระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคพืชผัก อาหารปลอดภัยจากสารเคมี ภายใต้แนวคิด สุขภาพดี เริ่มที่ในครัว ใช้จุดขยายผลที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ ให้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าการเกษตรปลอดภัย ที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพ เริ่มตั้งแต่การเพาะเนื้อเยื่อ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อผลผลิตที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จนสามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี และต่อยอดไปยังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย
 
20 มิถุนายน 2562 , 12:02 น. , อ่าน 25  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด