สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดตัวน้อง “ไทเกอร์” แพนด้าแดง

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง เปิดตัวน้อง “ไทเกอร์” เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความน่ารักของแพนด้าแดง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันเปิดส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักของน้อง “ไทเกอร์” เพศผู้ อายุ 6 ปี ซึ่งได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ดูแลแพนด้าแดงและรอให้แพนด้าแดงปรับสภาพเข้ากับที่อยู่ใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงส่วนจัดแสดงให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยจัดเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด และส่วนห้องแอร์ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นแพนด้าแดงผ่านกระจกใสได้ตลอดเวลา
แพนด้าแดง เป็นสัตว์ตระกูลใกล้เคียงกับกลุ่ม “แรคคูน” แพนด้าแดงมีนิ้วถึง 6 นิ้วที่พิเศษ เพื่อช่วยในการจับใบไผ่เหมือนแพนด้ายักษ์ มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งใกล้เคียงกับถิ่นอาศัยของแพนด้ายักษ์ พบได้ในประเทศจีน ภูฏาน เมียนมาร์ ปัจจุบันแพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าหายาก อาหารหลักของแพนด้าแดงจะเป็นใบไผ่ นอกจากนี้ก็กินลูกสน รากไม้ ลูกไม้ เห็ด บางครั้งกินไข่นก และลูกนก
ทั้งนี้ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ชมความน่ารักของ “ไทกเกอร์” ได้ทุกวัน ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
21 มิถุนายน 2562 , 15:06 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย