กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Lanna Expo 2019..//

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมเปิดตัว Lanna Expo 2019 อย่างยิ่งใหญ่ ชูของดี 4 จังหวัด ขยายฐานการตลาด เชื่อมโยงการค้าและการลงทุน..//
นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รวมทั้งภาคเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า และต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน และขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ งาน Lanna Expo เน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่น ทั้งนี้ ภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนกิจกรรม 10 โซน ประกอบด้วย โซน Northern Thailand Food Valley แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,โซน Lanna Handicraft Festival แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ,โซนมหกรรมของดี OTOP & SMEs แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด,โซน Lanna Travel Mart การแสดงการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด,โซน International แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ,โซน Health Fair นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ ,โซน The Power of STI to Inno-Lanna นำเสนอนวัตกรรมผ้าทอล้านนา ภายใต้แนวคิดในผืนผ้าจาก 4 ขุนเขา,โซน Halal On Silkroad โดยหอการค้ากลุ่มจังหวัดที่นำสินค้าต่างๆมาจัดแสดง,โซน Royal Project นิทรรศการโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด คนอยู่คู่กับป่า และโซนวัฒนธรรม กับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐล้านนา ด้วย
ทั้งนี้ งาน Lanna Expo จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 500,000 คน มีมูลค่าการจำหน่ายและสั่งซื้อสินค้า บริการกว่า 91 ล้านบาท คาดว่าในปีนี้จะมีเงินสะพัดในงานกว่า 100 ล้านบาท
 
21 มิถุนายน 2562 , 17:14 น. , อ่าน 96  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด