นศ.นิเทศฯ ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมการแสดงผลงาน นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22

  
    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบละครเวที การแสดง และนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 22 มิถุนายน 2562 นี้
นายพลศรันย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมนิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจากห้องเรียน ไปลงมือปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ ผ่านการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบละครเวที และนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โดยในปีนี้นำเสนอละครสะท้อนสังคมเรื่องการแข่งขันกันในสังคม ซึ่งแบ่งการแสดงเป็น 2 รอบ รอบแรกเวลา 12.30 น. และรอบ 2 เวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสนับสนุนกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา ด้วยการซื้อบัตรได้ที่ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบริเวณหน้าโรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักเรียน – นักศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถเข้าชมได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09 1041 9096
 
21 มิถุนายน 2562 , 17:46 น. , อ่าน 28  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม