เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ติดตามการดำเนินงาน ศพก.

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรปลูกฟักทองญี่ปุ่นสีเขียว
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกฟักทองญี่ปุ่นสีเขียวและถั่วลิสง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ฟักทองญี่ปุ่นสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย เจริญได้ดีในสภาพอากาศอบอุ่น มีความชื้นพอเพียง สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 600 ถึง 1200 เมตร จากระดับน้ำทะเลซึ่งอำเภอกัลยาณิวัฒนามีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูกฟักทองญี่ปุ่น และได้ให้คำแนะนำการดูแลฟักทองญี่ปุ่น ซึ่งระยะนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สลับกับมีฝนตก อาจพบด้วงเต่าแตงแดงจะเข้าทำลายแทะกัดกินใบยอด หากระบาดรุนแรง อาจทำให้ต้นพืชชะงักการทอดยอด กรณีพบการเข้าทำลายของด้วงเต่าแตงแดง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจตรวจดูสวนในเวลาเช้าที่แดดยังไม่จัด โดยให้ใช้วิธีกลในการจับตัวด้วงเต่าแตงแดงมาทำลายด้วยมือ จะสามารถช่วยลดการระบาดลงได้มาก ขณะเดียวกัน ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เกษตรกรถอนทำลายต้นทิ้ง เก็บเศษซากพืชในส่วนที่หลงเหลือ และหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อทำลายแหล่งอาศัย และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของด้วงเต่าแตงแดงต่อไป
ด้านนายสุรชัย พิทักษ์คีรีภูมิ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงเทคนิคการปลูกฟักทองญี่ปุ่นเขียวว่า เป็นพืชที่ต้องการการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ขัง ต้องดูแลรดน้ำเสมอ ให้โดนแดดได้ จะเจริญเติบโตได้ดี คอยดูแลจัดเถาให้เลื้อย ให้ต้นไม่ทับซ้อนกัน จัดเถาให้ไปในทางเดียวกัน โดยเถาหนึ่ง จะให้มีลูก 3 ลูก หากมีมากเด็ดยอดทิ้งไป เพื่อให้ได้ฟักผลโตสมบูรณ์ คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด น้ำหนักลูกละ 1.5 กิโลกรัม เมื่อลูกโตขึ้นประมาณกำมือ ให้เอาฟางรองใต้ผลไว้ไม่ให้สัมผัสดิน พยายามให้ผลสัมผัสแสงแดดให้ทั่วถึงหยุดให้น้ำก่อนเก็บผล 15 วัน
 
22 มิถุนายน 2562 , 12:32 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย