มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับภาคเอกชน ทดลองปลูกแคนนาบิส เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับภาคเอกชน ทดลองปลูกแคนนาบิส และสกัดสาร Cannabinoids เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การทดลองปลูกแคนนาบิส (Cannabis) และสกัดสาร Cannabinoids เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับ บริษัท ไฟร์เร็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อร่วมกันนำสายพันธุ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ มาทำการทดสอบสายพันธุ์ และนำไปสู่การปลูก Cannabis และสกัดสาร Cannabinoids เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ไฟร์เร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยและพบว่าสารสกัดกัญชาทั้ง Terahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) มีประโยชน์ทางการแพทย์หลายประการ องค์การอนามัยโลกจึงได้มีการแนะนำให้ทุกประเทศตัดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ได้มีการปรับแก้กฎหมายและอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นคุณค่าของสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ ทั้งการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ จึงได้มีการวางแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัยที่จะบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงของมหาวิทยาลัย มาสร้างสรรค์งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการรักษาโรคที่มุ่งหวังให้เกิดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดถึงการผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาที่สามารถใช้งานได้จริง
 
22 มิถุนายน 2562 , 17:52 น. , อ่าน 24  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย