องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ภาคเอกชน จัดโครงการแข่งขันโอลิปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศ เขตภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน SMART CITIES ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ รอบชิงชนะเลิศ ภูมิภาค ภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน “SMART CITIES” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 80 ทีม กว่า 1,000 คน
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคเหนือ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภททั่วไป แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในแต่ละรุ่น จะได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ไปเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ทีมที่ชนะการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับประเทศ ในแต่ละประเภท แต่ละรุ่น จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WORLD ROBOT OLYMPAID 2019 หรือ WRO ระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี ต่อไป
 
23 มิถุนายน 2562 , 12:56 น. , อ่าน 27  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย