รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชน รักษาสุขภาพ ระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชน เพิ่มการดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อที่มาพร้อมฤดูฝน
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนในช่วงนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่มาพร้อมฤดูฝนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเตือนและข้อแนะนำแก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคติดต่อสำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงติดต่อกัน 2 – 7 วัน มีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดเบ้าตา บางรายมีปวดท้อง อาเจียน เบื่ออาหาร มีจุดแดงเล็กๆตามแขน ขา ลำตัว รักแร้ อาการทั่วไปคล้ายเป็นหวัด แต่มักไม่ไอ และไม่มีน้ำมูก วิธีการป้องกันให้ใช้มาตรการ 5 ป. ปราบยุงลาย ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ โดย ปิด คือ ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่, เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง, ปล่อย คือ ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวรเช่น อ่างบัว, ปรับปรุง คือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย และปฏิบัติ คือปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก มีการระบาดทุกปี โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ติดต่อได้โดยการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรืออุจจาระผู้ป่วยโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น สัมผัสผ่านของเล่น โรคนี้ไม่มียารักษาจำเพาะ จะรักษาตามอาการ ซึ่งอาการของโรคมักเริ่มด้วยอาการไข้ เจ็บปาก รับประทานได้น้อย เพราะมีแผลในปากเหมือนแผลร้อนใน และมีผื่นเป็นจุดแดง หรือเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่มากและจะหายเองใน 1 สัปดาห์ แต่ก็มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรืออาจทำให้เกิดสมองอักเสบ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งสัญญาณอันตราย ได้แก่ อาการซึม อ่อนแรง ชัก เดินเซ หอบ อาเจียน หากพบอาการเหล่านี้ควรนำส่งแพทย์ทันที วิธีการป้องกัน คือ การรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อม เน้นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหาร
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัว ในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มาพร้อมกับฤดูฝน
 
23 มิถุนายน 2562 , 17:46 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย