เชียงใหม่ตั้ง War room เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร..//

  
    ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมแผนรับมือเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จัดตั้งศูนย์ War Room เฝ้าระวังในพื้นที่ แก้ไขการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ..// นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกร ปัจจุบันพบโรคระบาดที่ประเทศจีน เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่ผ่านมา หลังจากการเฝ้าระวังติดตามพบว่ามีการระบาดในอีก 5 ประเทศ ได้แก่ มองโกเลีย เกาหลีเหนือ ฮ่องกง เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนประเทศไทยยังไม่พบการระบาด แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสุกรได้เข้ามาถึงประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศไทย จึงได้มีการกำชับตรวจสอบใน 50 ด่านทั่วประเทศ และการตรวจเข้มตามท่าอากาศยานทุกแห่ง ป้องกันนักท่องเที่ยวนำผลิตภัณฑ์หมูเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งการตั้ง War Room ของภาครัฐและผู้เลี้ยงสุกร เพื่อตรวจหาจุดเสี่ยง ASF ทั้งในส่วนจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคนี้เข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่และเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการเตรียมแผนการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคนี้ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง (War room) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแผนรับมือก่อนเกิดโรค เฝ้าระวังในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มเลี้ยงสุกร รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้รับทราบและไม่เกิดความตื่นตระหนก ตลอดจน เตรียมแผนรับมือระหว่างเกิดโรค และแผนดำเนินการหลังจากสถานการณ์ยุติ ยืนยัน โรคนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย และโรคนี้ไม่มีการติดต่อในคน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย หรือโรงฆ่าสัตว์ เฝ้าระวัง หากพบสุกรมีอาการที่น่าสงสัยและผิดปกติ คือ มีอาการผื่นแดงบริเวณหู ท้อง ขาหนีบ หรือผิวหนัง ให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป
 
24 มิถุนายน 2562 , 09:08 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด