รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงาน Lanna Expo 2019

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป งาน Lanna Expo 2019 พบกับสินค้าและบริการมากมาย แสดงถึงศักยภาพที่โดดเด่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ชมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวล้านนา ผ่านสินค้าและบริการที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา ผสมผสานความทันสมัย ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ในงาน Lanna Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน
 
24 มิถุนายน 2562 , 09:11 น. , อ่าน 28  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย