อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมนำ Northern Food Valley เข้าร่วมงานลานนาเอ็กซ์โป ..//

  
    อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยใช้แนวคิด Northern Thailand Food Innovation สำหรับการจัดโซน Northern Food Valley ภายในงาน Lanna Expo 2019 ที่จังหวัดเชียงใหม่..// นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมแล้วสำหรับการจัดโซน Northern Food Valley ภายใต้แนวคิด Northern Thailand Food Innovation ภายในงาน Lanna Expo 2019 บริเวณ Hall 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของภูมิภาค คือกาแฟ รวมจำนวนกว่า 150 บูธ และพบกับกิจกรรม Food Truck การจำหน่ายอาหารบนรถตกแต่งสวยงาม ทั้งนี้ สินค้าในโซนนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ แพคเกจจิ้งที่ทันสมัย พร้อมจะนำออกสู่ตลาดภายนอก ตลอดจน ยังมีผู้ประกอบการรายใหญ่จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ที่ผลิตสินค้าทางด้านเกษตรแปรรูป และอาหารส่งออกมาร่วมแสดงศักยภาพสินค้า และยกบูธมาจัดแสดงเองเพื่อให้ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ร่วมเรียนรู้ว่าในการออกบูธ ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อยกระดับการออกงานให้เป็นระดับชาติมากขึ้น นอกจากนี้ SME Bank จะมาร่วมให้ความรู้ และจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
24 มิถุนายน 2562 , 09:29 น. , อ่าน 25  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด