หลอดดูดมีค่าอย่าทิ้ง..//

  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จับมือภาคเอกชน แก้ปัญหาขยะจากหลอดพลาสติก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง..// นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ และเชียงใหม่ เมืองกาแฟ รณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะจากหลอดพลาสติก จึงได้ร่วมกันจัดทำหมอนจากหลอดดูดเพื่อสุขภาพ โดยการนำหลอดดูดพลาสติกที่ใช้แล้วจากการใช้ดื่มกาแฟ น้ำเปล่า หรือชานมไข่มุก นำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการนำกลับมาล้าง และผ่านขั้นตอนตามกระบวนการทำความสะอาด ก่อนที่จะนำมาทำหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งหลอดดูดมีคุณสมบัติในการมีช่องว่างให้อากาศไหลผ่าน มีความยืดหยุ่น คงรูปได้ เมื่อถูกกดทับจะยุบตัวลงตามรูปสรีระคอของแต่ละบุคคล จึงช่วยลดการเกิดแผลกดทับและป้องกันปัญหาโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่นได้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนสถานประกอบการ ร้านค้า นักท่องเที่ยว และประชาชน ร่วมมอบหลอดดูดพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้ว ณ จุดรับหลอดดูดของเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 งานสุขาภิบาล สำนักงานแขวงศรีวิชัย จุดที่ 2 งานสุขาภิบาล สำนักงานแขวงนครพิงค์ จุดที่ 3 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จุดที่ 4 ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน จุดที่ 5 งานสุขาภิบาล สำนักงานแขวงกาวิละ และจุดที่ 6 งานสุขาภิบาล สำนักงานแขวงเม็งราย หรือสามารถร่วมมอบหลอดดูดให้กับร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีสัญลักษณ์ “หลอดดูดมีค่าอย่าทิ้ง เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ สร้างคุณค่าให้กับโลก “ สำหรับ สถานประกอบการ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5325-9136-7
 
26 มิถุนายน 2562 , 10:59 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด