ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือฝนตกหนัก ..//

  
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมือกับฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กำชับให้ติดตามประกาศจากทางราชการ และพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง..// นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนัก ในระยะนี้ โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งภาคเหนือจะได้รับผลกระทบนี้ด้วย ขณะนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสารด่วนที่สุด แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนัก ให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง รวมถึงดินถล่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในทุกด้าน การป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และปฎิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซด์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
26 มิถุนายน 2562 , 11:43 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด