ตำรวจภูธรภาค 5 ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินฯ ครั้งที่ 12 มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 52 ล้านบาท

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินทำกินและที่พักอาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนนอกระบบ มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 52 ล้านบาท
ที่ อาคารสโมสรคุ้มแก้ว สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรีชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กว่า 300 คน เข้าร่วม ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว 11 ครั้งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นการจัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 12 สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้ถึง 97 ราย ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน 102 ฉบับ พื้นที่ 137 ไร่ 94 ตารางวา มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 52 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของตำรวจภูธรจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด และที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อเป็นการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง
 
27 มิถุนายน 2562 , 13:45 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม