PEA จัดงาน PEA Hero สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    PEA จัดงาน PEA Hero สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิต ทั่วไทย พร้อมเปิดตัว แอพลิเคชั่น “PEA Solar Hero App.” ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ภายใต้ชื่องาน “PEA Hero…สว่างทั่งทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” โดยมีนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานกว่า 400 คน
สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการของ PEA อาทิ การบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Service Package) แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ความปลอดภัย พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้า และการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับประชาชน ผ่านบริการ PEA Solar Hero Application” โดยผู้บริหารของ PEA และบริษัทพันธมิตรชั้นนำ รวมถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน” ของ PEA
การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเป็นเวทีที่ให้ PEA ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า กลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน PEA ยังได้เปิดตัวอีกหนึ่งแอพลิเคชั่นใหม่ “PEA Solar Hero App.” ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ที่มีความสนใจจะติดตั้ง Solar Rooftop โดย PEA Solar Hero App ได้รวบรวมผู้ให้บริการติดตั้งที่มีมาตรฐาน และบริการทางด้านการเงินเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้สนใจ
 
27 มิถุนายน 2562 , 17:33 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย