ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะออกตรวจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ขณะที่ล่าสุดน้ำในแม่น้ำปิงทรงตัวและลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว

  
     นายสุวัฒน์ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายชุมพร แสงมณี นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ตรวจติดตามการทำงานแก้ไขป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่มีน้ำท่วมในบางพื้นที่ของ 7 อำเภอ กระจายอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไป ส่วนกรณีที่มีการปล่อยข่าวว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่าง ๆ นั้นยืนยันว่าไม่มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนทั้งสองแห่งทั้งเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวง อีกทั้งปริมาณน้ำอยู่ที่ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำปิงยังสามารถรองรับให้ไม่เอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหายมากนัก ยกเว้นแต่ผู้ที่อาศัยริมตลิ่งซึ่งต้องระวังตัว เพราะน้ำท่วมครั้งนี้เป็นน้ำป่าไหลหลาก ด้านนายบุญเลิศ บุรณุปกร์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลฯได้แจกกระสอบทรายไปแล้วกว่า 7 หมื่นกระสอบ และบล็อกจุดสำคัญที่น้ำอาจจะเอ่อล้น ซึ่งจุดที่น้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลมีเพียงจุดเดียวคือป่าพร้าวนอก เชิงสะพานป่าแดด และยืนยันว่าสามารถรับน้ำได้ถึง 4.20 เมตร แต่ได้รับรายงานว่าน้ำได้ทรงตัวและลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายงานฝนตกเพิ่มจึงไม่น่าเกิดปัญหาอุทกภัยในเขตเมือง อย่างไรก็ตามได้มีการขุดจุดซ้ำและเพื่อลงหัวสูบน้ำ 4 จุด และใช้เครื่องสูบน้ำ 40 เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์แจ้งที่เทศบาลสายด่วน 199 หรือที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งเป็น Call Center ของจังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 0-5328-1271 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
, อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่