ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ชาวบ้านร่วมต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ รุ่น 84 ตลอดเส้นทาง ..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานประเพณี เดิน-วิ่งการกุศล สานสัมพันธ์ชุมชน ต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 84 มีประชาชนให้กำลังใจตลอดสองข้างทาง..// ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ณ จุดปล่อยตัวประตูบางเขน ข้างปั๊ม ปตท. ถนนสันทรายสายเก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าสู่เส้นชัย ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าคารวะ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย พร้อมทั้งได้ฝากตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย ซึ่งมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย และศิษย์เก่าแม่โจ้ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่าง ๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง 10.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้– สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นการสอบรับนักเรียนรุ่น 27 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาตบุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ในขณะนั้น เดิมเป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้– สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน สำหรับการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้ – สันทราย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทนักศึกษาใหม่ และประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ นายดิเรก พิณชัย สถิติ 29.40 นาที ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) ชนะเลิศ. ได้แก่ นางสาวฐิติพร ถิตย์ประเสริฐ สถิติ 39.35 นาที ประเภทนักศึกษา (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ นายธัชพบ มโนชมพู สถิติ 46.56 นาที ประเภทนักศึกษา (หญิง) ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพิยดา. ศรีหานาม. สถิติ 57.26 นาที ประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ นายชิตณรงค์ สำราญถิ่นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 79 สถิติ 33.56 นาที ประเทศศิษย์เก่าแม่โจ้ (หญิง) ชนะเลิศ ได้แก่ นางดุริยวรัตน์ สุมาตรา. ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 63 สถิติ 40.15 นาที
 
28 มิถุนายน 2562 , 15:13 น. , อ่าน 35  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด