ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปกว่า 150 ราย เข้าร่วม Northern Thailand Food Valley ภายในงาน LANNA EXPO 2019

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 1 พร้อมเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดโลก ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรเป็นการส่งออกที่สำคัญ พร้อมผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำแห่งกาแฟ
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ Northern Thailand Food Valley ตามแนวคิด สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารสร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล ภายในงาน LANNA EXPO 2019 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป และผู้ประกอบการกาแฟ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 1 เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นการส่งออกที่สำคัญ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคเหนือ เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การเกษตร ทำให้หลายพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก และเปิดช่องทางการตลาดให้สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งภายในงานจะได้เห็นศักยภาพของผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธกว่า 150 ราย เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในภาคเหนือ และพร้อมเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าปลอดภัยสู่ตลาดโลก
ทั้งนี้ โครงการ Northern Thailand Food Valley เป็นการเริ่มสร้างรากฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ครัวโลก หรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารในระดับนานาชาติ
 
29 มิถุนายน 2562 , 19:48 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม