เชิญชวนวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล PR RUN Chiang Mai ครั้งที่ 2

  
    ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์ เชียงใหม่-ลำพูน ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชิญชวนวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคม
ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์ เชียงใหม่ - ลำพูน เปิดเผยว่า ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์ เชียงใหม่ - ลำพูน ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “PR RUN 2019” ขึ้น โดยเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพแข็งแรง ให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ฟันรัน 5 กิโลเมตร และประเภทการแข่งขัน มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ,อายุ 20 – 29 ปี, อายุ 30 – 39 ปี, อายุ 40 – 49 ปี,อายุ 50 – 59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่หน้าเฟซบุคแฟนเพจ PR RUN Chiang mai ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2562 ค่าสมัคร ทุกระยะ ราคา 350 บาท และ VIP ราคา 1,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลแต่งกายแฟนซีสวยงาม และรางวัลชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมมากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุก โดยรายได้จากการสมัครเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 
30 มิถุนายน 2562 , 10:55 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม