1 ก.ค. วันรณรงค์ตรวจเลือดค้นหาการติดเชื้อ HIV..//

  
    กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์ 1 กรกฎาคม - VCT Day พร้อมพัฒนาระบบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ..//
นพ.เกรียงไกร บุญญประภา นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้างานคลินิกพิเศษกามโรค วัณโรค เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี มีเพิ่มขึ้น เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย สถิติอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็ก และเยาวชน มีอายุน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มเปลี่ยนแปลงเพศ กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ฯลฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไป มาตรวจเลือด เพื่อความสบายใจ และรู้ถึงสถานการณ์การติดเชื้อของตนเอง หากตรวจเร็ว ทราบผลเร็ว จะรักษาโรคได้เร็ว ลดอัตราการเกิดโรคได้ เนื่องจากอาการของการติดเชื้อ HIV จะไม่มีการแสดงอาการของโรค จนกว่าภูมิคุ้มกันทางร่างกายจะลดน้อยลง
ทั้งนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวัน VCT Day และตลอดเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิ์การรักษา โดยผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับ การดูแลและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อให้แก่คู่ได้ถึงร้อยละ 96 โดยขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ พัฒนาการให้บริการตรวจเลือดให้รวดเร็วขึ้น สามารถแจ้งผลตรวจได้ภายในวันที่ไปรับบริการ(same day result) โดยสามารถใช้บัตรประชาชนแสดงที่ห้องทำบัตรและติดต่อที่ห้องให้การปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ประชาชนสามารถใช้บริการปรึกษา “1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์” ซึ่งให้บริการปรึกษาโรคเอดส์แก่ประชาชนทุกวัน ในเวลา 9.00 – 21.00 น. และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
1 กรกฎาคม 2562 , 10:20 น. , อ่าน 25  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด