สปข.3 เชียงใหม่ ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัด สปข.3 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ที่ วัดหัวฝาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษา และปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ของวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีสำคัญ คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 
2 กรกฎาคม 2562 , 11:33 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม