พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใน 9 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนเกษตรกรให้ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างใกล้ชิด แนะหากพบการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงเกษตร ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านทันที ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่พบการระบาดแล้ว 9 อำเภอ ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 9 อำเภอ คืออำเภอฮอด อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่อาย อำเภอแม่ออน อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว อำเภอสะเมิง อำเภอเวียงแหง และอำเภอแม่แจ่ม พื้นที่ปลูกรวม 136,308 ไร่ พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 67,915 ไร่ คิดเป็น 49 % ของพื้นที่ปลูกข้าวโพด ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ การระบาดของหนอนกระทู้ชนิดนี้ จากการตรวจสอบความเสียหายพบว่า หนอนได้กัดกินใบข้าวโพดที่มีอายุตั้งแต่ 15-30 วัน ซึ่งนอกจากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จะเป็นศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดที่เป็นอาหารหลักแล้ว ยังทำลายพืชอาหารชนิดอื่นมากกว่า 80 ชนิด ทั้งข้าว อ้อย ข้าวสาลี มะเขือเทศกล้วย ฝ้าย ยาสูบ โดยการเข้าทำลายพืชเกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น ทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝักโดยกัดกินยอด และใบข้าวโพดทำให้ต้นอ่อนตาย ต้นไม่เจริญเติบโต ฝักไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหายถึง 73 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม ได้มีการแนะนำเกษตรกร หมั่นสำรวจแปลงขัาวโพดตั้งแต่งอก เพื่อควบคุมก่อนการระบาด โดยเกษตรกร สามารถควบคุม และป้องกันได้หลายวิธี อาทิ การใช้ชีววิธี การใช้กลวิธี รวมทั้งการใช้สารเคมี ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบการระบาดของหนอนกระทู้ ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ต่อไป
 
2 กรกฎาคม 2562 , 15:39 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด