จังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาราคากระเทียม ปีการผลิต 2561 / 62

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ ปีการผลิต 2561 / 62 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่
นางสาวกาญจนา อินจันทร ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนิน 3 มาตการหลักในการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ ปีการผลิต 2561 / 62 ประกอบด้วย การจัดโครงการเพื่อใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการดำเนินโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) โดยขอรับการสนับสนุนเงินจ่ายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่แหล่งผลิต เพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิต ไร่ละ 10,000.- บาท แต่ไม่เกิน 7 ไร่ วงเงิน 3,244,500 บาท และขอรับสนับสนุนเงินจ่ายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการชะลอการจำหน่ายกระเทียมที่เก็บสต็อกของผู้ประกอบการ วงเงิน 6,025,500 บาท พร้อมกันนี้ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวบรวมและแปรรูปกระเทียม ปีการผลิต 2561 / 62 โดยได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ราย วงเงินกว่า 113 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานซื้อขายกระเทียม จำนวน 15 สัญญา ปริมาณการซื้อขายรวม 263 ตัน มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 10 ล้านบาท ขณะนี้ทำการส่งมอบแล้ว 84 ตัน ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานซื้อขายกระเทียม จำนวน 12 สัญญา ปริมาณรวม 540 ตัน มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 19 ล้านบาท ได้ทำการส่งมอบแล้ว 49 ตัน สาเหตุที่มีการส่งมอบไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ราคาตลาด (35 – 40 บาท / กก.) สูงกว่าราคาที่ทำสัญญาข้อตกลง (35 – 36 บาท / กก.) เกษตรกรจึงไม่ทำการส่งมอบผลผลิตตามที่ได้ทำสัญญา พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดสรรพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม และสินค้าเกษตรอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตราคาตกต่ำ ให้นำผลผลิตไปวางจำหน่ายในงาน Lanna Expo 2019 อีกด้วย
 
3 กรกฎาคม 2562 , 08:02 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย