สคร.1 เชียงใหม่ ยันโรคไข้เลือดออกไม่มีสายพันธุ์ใหม่

  
    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ยืนยันว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักไม่ให้ยุงเกิด ไม่ให้ยุงกัด และไม่ให้ยุงฆ่า นายสวาท ชลพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีรายงานข่าวว่า มีเด็กเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ขอยืนยันว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ และไม่เคยปรากฏสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งโรคไข้เลือดออกแต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ส่วนอาการป่วยขึ้นอยู่กับว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรง อาจมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้อครั้งที่สองด้วยสายพันธุ์ที่ต่างไป ซึ่งจะทำให้มีภาวะเลือดออกและช็อกได้ ส่วนใหญ่ พบว่าผู้ที่เสียชีวิตมักมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือมีโรคประจำตัว อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และมีภาวะอ้วนร่วมด้วย ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลัก 3 ไม่ คือ 1. ไม่ให้ยุงเกิด โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค และขัดภาชนะเพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะตามขอบภาชนะเป็นประจำ 2.ไม่ให้ยุงกัด โดยการใช้ยาทากันยุง ควรสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวป้องกันยุงกัด และควรนอนในมุ้งหรือบริเวณที่มีมุ้งลวด ทั้งกลางวันและกลางคืน และ3.ไม่ให้ยุงฆ่า ทั้งตนเองและคนในครอบครัว เพราะโรคไข้เลือดออกสามารถป่วยและเสียชีวิตได้ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อมีไข้สูงเกิน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ และอย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะยาบางชนิดทำให้เลือดออกมากขึ้นและเสียชีวิตได้ และเน้นย้ำให้ทุกครัวเรือนกำจัดยุงลายฆาตกรร้ายในบ้าน โดยยึดหลัก 3 ทำ คือ ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำทุกที่ทุกเวลา หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
 
3 กรกฎาคม 2562 , 15:50 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม