ผลผลิตเงาะของเชียงใหม่ปีนี้ เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว..//

  
    ผลผลิตเงาะของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มทยอยออกสู่ตลาดบ้างแล้ว แม้ปีนี้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แต่ส่งผลให้มีราคาดี ..//
นางสาวพัชรี เนนาคะ แม่ค้าขายผลไม้ที่บ้านแม่ทะลาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตอนนี้เงาะโรงเรียนของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บางสวนเริ่มทยอยออกสู่ตลาดบ้างแล้ว แต่ยังมีจำนวนน้อย โดยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท และปีนี้ชาวสวนผลไม้ในอำเภอแม่แตง ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ต้นไม้ผลยืนต้นตายบางส่วน บางสวนต้นไม้ทิ้งลูกเพราะขาดน้ำ ทำให้ต้นทุนสูง คาดว่าในปีนี้ผลผลิตอาจจะมีน้อย และราคาเงาะในปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกเงาะประมาณ 3,000 ไร่ โดยเงาะที่ปลูกเป็นพันธุ์เงาะโรงเรียน ต้นพันธุ์เอามาจาก อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดผลไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป รสชาติดี หวานกรอบ น้ำน้อย เนื้อไม่ติดเม็ด จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยจะมีเอกลักษณ์ให้สังเกตว่าเป็นเงาะที่มาจากอำเภอแม่แตง คือจะมัดรวมกันเป็นช่อ ช่อละ 1 กิโลกรัม ง่ายต่อการเลือกซื้อ ซึ่งผลผลิตเงาะโรงเรียนของที่นี่ จะให้ผลผลิตหลังเงาะจากทางภาคตะวันออก และภาคใต้ ออกสู่ตลาด ประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ช่วงที่ผลผลิตออกมาก ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 บาท ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ อำเภอแม่แตงยังมีลองกอง มะม่วง กระท้อน แก้วมังกร ซึ่งเป็นไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่ และเป็นของดีอำเภอแม่แตงให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้เลือกซื้ออีกด้วย
 
5 กรกฎาคม 2562 , 15:21 น. , อ่าน 39  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด