พาณิชย์ฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Export Clinic และ Business Matching พัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นนักการตลาดสากล

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคี จับคู่เจรจาการค้า ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักของตลาด พร้อมแนะนำทักษะด้านการเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออกและผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศ
ณ ห้องเอื้องหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน นายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท AL RABIA AL DAIM FOOD & BEVERAGES TRADING L.L.C (Dubai) ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล ส่งเสริมแนวทางการค้าการลงทุนกับพันธมิตรตลาดศักยภาพ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสินค้าและบริการเป็นกลุ่มอย่างครบวงจร(Clusters) รองรับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆของตลาดโลก สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์สินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเกิดการสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้เกิดการจุดประกายความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในการการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจการค้าและการพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ
ทั้งนี้ กิจกรรม Export Clinic และ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการสร้างโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดองค์ความรู้กับหน่วยงานเครือข่ายได้ รวมถึงกลไกการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุด
 
5 กรกฎาคม 2562 , 16:19 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม