จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 71 หน่วยงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 ที่ บริเวณเชิงสะพานบ้านป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกคลองแม่ข่าบริเวณบ้านป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ลำเหมืองสาขา เรียกว่าลำเหมืองกลาง ไหลผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ความยาวทั้งสิ้น 3.5 กิโลเมตร ซึ่งประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และประชาชนโดยรวม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 71 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
 
20 กรกฎาคม 2562 , 11:00 น. , อ่าน 33  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม