การประชุมวางแผนและติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน

  
    สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมวางแผนและติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการประชุมรับทราบสถานการณ์เป็นการติดตามภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ในปี 2562 ซึ่งปีนี้ฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และปริมาณน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราก็มีปริมาณน้ำน้อยเช่นเดียวกัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง จึงมอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนที่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ที่ทำงานร่วมกัน ได้ไปเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
ทั้งนี้ การประเมินสถานการณ์ต้องรอดูผลในช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562 นี้ หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าขั้นวิกฤต ต้องมีการเฝ้าระวังให้พี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าหากมีฝนตกจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง โดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
 
20 กรกฎาคม 2562 , 15:56 น. , อ่าน 15  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม