เชียงใหม่จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2562 นี้

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขห ขับรถเลขสวย ร่ำรวยมหาศาล เพื่อนำเงินรายได้ใช้ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ
ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 24 หมวดอักษร ขห จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่สนใจกว่า 300 คนเข้าร่วมประมูล
นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้วจำนวน 23 ครั้ง โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กองทุน กปถ. รวมกว่า 500 ล้านบาท โดยนำรายได้จากการประมูลไปใช้ในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทยสร้างวินัยจราจร, กรมการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการมอบใบขับขี่ พร้อมหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางท้องถนน
ทั้งนี้ การประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้ เป็นหมวดอักษร ขห “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยมหาศาล” จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งมีลวดลายกราฟิกที่จัดทำขึ้นเฉพาะ 301 หมายเลข ซึ่งใช้วิธีการประมูลโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาหรือเคาะไม้ และวิธีการประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้เสนอราคาพร้อมกับการประมูลแบบเคาะไม้ หรือเสนอราคาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประมูล แล้วระบบจะเริ่มทำการประมูลตามราคาที่ตั้งไว้ ซึ่งจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 20- 21 กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมการประมูลได้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
20 กรกฎาคม 2562 , 16:47 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม