ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการทุกภาคส่วนเตรียมการรับมือภัยแล้งในช่วงหน้าฝน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ห่วงใยประชาชนพื้นที่ สั่งการทุกภาคส่วนเตรียมการรับมือภัยแล้งในช่วงหน้าฝน กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว และไม้ผล ไม้ยืนต้นไม่ให้ยืนต้นตาย และเกิดผลกระทบกับเกษตรกรน้อยที่สุด
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาพฝนที่ตกในปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเริ่มฤดูฝนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนตกสะสมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 50 - 65 และมีการตกเป็นเฉพาะบางจุด ไม่กระจายครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างขาดความต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำท่าไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีน้อยมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าว อีกกว่า 300,000 ไร่ ในช่วงนี้ขอให้ชะลอการปลูกไว้ก่อน ส่วนกระชังปลา ควรชะลอการปล่อยปลาชุดใหม่ลงกระชัง ขณะที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น ให้เฝ้าระวังและบริหารจัดการเรื่องน้ำอย่างเหมาะสม ให้ไม้ผลต่างๆสามารถอยู่ได้โดยไม่ยืนต้นตาย เพื่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรน้อยที่สุด
ด้านของการประปา น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงโดยไม่ตื่นตระหนก สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่ชลประทานได้มีการลงพื้นที่เพื่อการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ในการกำหนดมาตรการเพื่อการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือ ซึ่งหากทุกภาคส่วนช่วยกันอาศัยความร่วมมือจะไม่เกิดปัญหาการแย่งน้ำ และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานมีมาตรการในการดูแลประตูน้ำ เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเสมอภาค
อย่างไรก็ตามได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบในเรื่องต่างๆ หากมีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชหรือสัตว์ให้พื้นที่รายงานมายังจังหวัดทันที จึงจะมีการประกาศสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและยังไม่พบพื้นที่ประสบปัญหาแต่อย่างใด
 
20 กรกฎาคม 2562 , 19:29 น. , อ่าน 18  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม