สถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2562

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยสถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรพ่นน้ำและดูแลลำไยเป็นพิเศษ จากสภาวะอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วง เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด
นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านการตลาด และราคาลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2562 พบว่าปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกลำไย จำนวนกว่า 300,000 ไร่ เป็นลำไยนอกฤดูกาลที่ให้ผลผลิตเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงต้นปี ประมาณ 140,000 ตัน ซึ่งคาดการณ์ว่าผลผลิตลำไยในฤดูกาล มีประมาณกว่า 110,000 ตัน ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด ราคาลำไยสดช่อ เกรด AA+A จำหน่ายในราคา 38 - 40 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A+B จำหน่ายในราคา 32 - 35 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนลำไยรูดร่วง เกรด AA จำหน่ายในราคา 22-25 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A จำหน่ายในราคา 15-16 บาทต่อกิโลกรัม เกรด B จำหน่ายในราคา 7-9 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด C จำหน่ายในราคา 0.5-1 บาทต่อ
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงลำไยในฤดูมีผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวมากที่สุด ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในช่วงก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยว พื้นที่เชียงใหม่ได้ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง น้ำน้อย และสภาวะอากาศร้อน อาจจะส่งผลให้ลำไยผิวไม่สวย ผิวด้าน ไม่ใส และไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้เกษตรกรพ่นน้ำและดูแลลำไยเป็นพิเศษ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย เพื่อให้ผลผลิตลูกโต ได้ราคาดี คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด และราคาจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา
 
21 กรกฎาคม 2562 , 13:52 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม