ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งความห่วงใย พร้อมให้ติดตามคุณภาพชีวิตให้มีอาชีพที่ยั่งยืน นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยาฯ และทีมเจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบกล่องกำลังใจแก่ครอบครัว พ.ต.อ.สุพจน์ สุวรรณภาษิต ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ที่บริเวณตลาดนัดกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และครอบครัว พันเอกสาโรฒน์ ศรีธิ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิด เมื่อปี 2554 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเตาปูน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ด้านนางสาวนริศรา พรหมเทพ ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ ตื้นตันใจที่ทีมงานเยียวยา ศอ.บต.มาเยี่ยม ที่ผ่านมาครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ครบถ้วน พร้อมฝากติดตามสิทธิที่ตนพึงจะได้ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ ศอ.บต. จัดกิจกรรมให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้เจอกันเพื่อสร้างกำลังใจให้กันต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความห่วงใย ติดตามความเคลื่อนไหว และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนะนำการส่งเสริมอาชีพให้เกิดความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณบ้าน เพื่อให้เกิดอาชีพแก่ครอบครัว และชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้แก่นักเรียน เยาวชนต่างๆ ในชุมชนอีกด้วย
 
22 กรกฎาคม 2562 , 19:06 น. , อ่าน 93  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม