โรงพยาบาลสวนปรุง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาตำรับยาโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในการขึ้นรูปเม็ดยาในรูปแบบเม็ดอมละลายในปาก

  
    โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นการพัฒนารูปแบบของยาโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติในการขึ้นรูปเม็ดยาในรูปแบบเม็ดอมละลายในปาก ลดอาการข้างเคียงขณะใช้ยา
เภสัชกรหญิง ดร. วนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวนปรุง คิดค้นพัฒนาตำรับยาโดยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในการขึ้นรูปเม็ดยาให้มีรูปแบบต่าง ๆ โดยมีสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบเพื่อนำมาใช้ผลิตยา ทางด้านของโรงพยาบาลสวนปรุงทำการพัฒนาตำรับ การตรวจสอบคุณภาพยาทั้งในด้านปริมาณตัวยาในแต่ละเม็ด ความคงตัวของยาในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ยาตัวแรกที่โรงพยาบาลสวนปรุงนำมาตั้งตำรับเพื่อขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ Meloxicam (มีลอกซิแคม) เป็นยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ใช้บรรเทาอาการอักเสบ บวม ตึง หรือปวดจากโรคไขข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ลดไข้ แก้ปวด ใช้ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ซึ่งยาดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงขณะใช้ยา เช่น ระคายเคืองกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนกลางอก ท้องเสีย ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ มีอาการคล้ายเป็นหวัด เป็นต้น ซึ่งการขึ้นรูปเม็ดยา Meloxicam ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ครั้งนี้ จะประกอบด้วยส่วนผสมของช็อกโกแลต เมื่อทดสอบตัวยาในเม็ดพบว่ามีความคงตัวดี สำหรับระยะเวลาการหมดอายุของยา อยู่ระหว่างการทดสอบ การพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่กลืนยาลำบาก รับประทานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำดื่ม สามารถปรับขนาดยาให้เหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะรายได้ สามารถรับประทานแบบเคี้ยวแล้วกลืน หรืออมให้ละลายในปากก็ได้ และสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเม็ดยาให้มีลักษณะต่าง ๆ ได้โดยปริมาณตัวยาเท่าเดิม การขึ้นรูปยา meloxicam เป็นเม็ดอมให้ละลายในปาก มีข้อดีกว่ายาชนิดเม็ดกลืน คือ ตัวยาสามารถดูดซึมในปาก ลดปัญหายาระคายเคืองและการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังช่วยลดการทำลายตัวยาที่ตับลง
ทั้งนี้ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติจะเป็นการผลิตยาอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้เตรียมยาจากสารสกัดกัญชาเพื่อการวิจัยที่โรงพยาบาลสวนปรุงกำลังดำเนินการศึกษานำกัญชามาใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยติดสุราอยู่ขณะนี้
 
23 กรกฎาคม 2562 , 09:35 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย