รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงาน สคบ.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงาน สคบ.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมย้ำแนวทางการให้การศึกษาและสร้างเครือข่ายเพื่อประชาชนในการรักษาสิทธิของตนเอง
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบฉลาก โฆษณา และสัญญา ในงาน สคบ.สัญจร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมประชุมกว่า 450 คน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเน้นให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง โดยจะเน้นในการให้การศึกษาและการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางที่ สคบ.กำหนดขึ้นคือ โทรศัพท์ เว็บไซด์ และตู้ ปณ.1111 โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-20 ต่อปี โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามด้วยเรื่องรถยนต์มือสองและเรื่องจักรยานยนต์
 
23 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:07 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่